Swedbanks traditionella logga utanför ett bankkontor.De böter Swedbank fick från Finansinspektionen för deras inblandning i penningtvättsskandalen i Baltikum och den pågående coronakrisen gör att banken flaggar för en förlust under första kvartalet 2020. Foto: Michael715/Shutterstock.com

Banknyheter

En stor penningtvättsnota och kreditförluster på grund av coronakrisen har satt sina spår. Swedbank flaggar för att banken under första kvartalet kommer att göra en förlust, skriver SvD Näringsliv

Swedbank flaggar för att banken under första kvartalet i år kommer att gå med en förlust. Swedbank kommer att redovisa kreditförluster på cirka 2,2 miljarder kronor på grund av ökade reserveringar.

Portföljreserveringar på grund av coronakrisen 

Enligt Gregori Karamouzis, Swedbanks ir-chef, handlar det i synnerhet om portföljreserveringar som banken gjort på grund av coronakrisen. Banken har gjort både en individuell analys och en portföljanalys eftersom läget har varit extremt svårt att uppskatta. I rådande läge har banken gjort så bra bedömningar som de har kunnat göra.  

Under tiden ökar även kostnaderna för banken för att hantera den penningtvättsskandal som Swedbank var inblandad i. Förutom sanktionsavgiften på 4 miljarder kronor från Finansinspektionen tillkommer nu även kostnader på cirka 1,55 miljarder kronor för de utredningar banken har gjort och andra åtgärder. 

Totala kostnaderna höjs med 1,5 miljarder

Höjda kostnader till följd av penningtvättsskandalen och de effekter som coronakrisen skapar har gjort att Swedbank höjt sin prognos för de totala kostnaderna med 1,5 miljarder kronor.

Beräkningen låg sedan tidigare på 20 miljarder kronor, men nu har banken höjt beräkningen till 21,5 miljarder kronor under 2020. I den beräkningen har man dock inte tagit med sanktionsavgifterna från Finansinspektionen på 4 miljarder kronor. 

Banken befinner sig i ett bra läge trots världsläget

Den 23 april planerar Swedbank att redovisa en delårsrapport för första kvartalet. Och trots världsläget ger banken signaler om att de befinner sig i en god sits. 

Enligt Swedbank har de en bra intjäningskapacitet och en stark kapital- och likviditetsposition. Det gör att banken har en gedigen bas att luta sig tillbaka mot för att kunna stötta både privatkunder och företag och samtidigt kunna hantera coronakrisen.